CHURCH SERVICE DETAILS

01. Пр Рома Пшиченко
02. Пение Диана Сулакова
03. Пр Иван Киселев
04. Пение хора
05. Пение Суламита Матева с друзьями
06. Стихотворение Оксана Шикал
07. Пр Николай Матев
08. Пение хора
09. Пр Павел Ильин