CHURCH SERVICE DETAILS

01. Пр Вова Турлак
02. Общее пение
03. Пр Дима Пшиченко
04. Общее пение
05. Пр Саша Ротару
06. Общее пение
07. Пр Виктор Вовк