CHURCH SERVICE DETAILS

01. Пр Павел Пшиченко
02. Пение хора
03. Пение Пётр Морозов
04. Пр Данил Мойсеюк
05. Пениe хора
06. Пение Миша Сулаков
07. Пр Давид Чриттер (Канада)
08. Пр Степан Пшиченко