CHURCH SERVICE DETAILS

01. Пр Константин Иванов
02. Пение хора
03. Пр Алексей Тимошкин
04. Пение хора
05. Стихотворение Оксана Ковалева
06. Пр Анатолий Кирюхин
07. Пение хора
08. Пр Павел Рябчук