CHURCH SERVICE DETAILS

01. Пр Саша Пшиченко
02. Общее пение
03. Пр Дима Пшиченко
04. Общее пение
05. Стих Люба Карпец
06. Пр Саша Сырбу
07. Общее пение
08. Стих
09. Пр Анатолий Чолак
10. Общее пение