CHURCH SERVICE DETAILS

01. Пр Вадим Турлак
02. Мол Пение “Говорят на свете”
03. Пр Ваня Манзюк
04. Пение Оля Онуфрийчук с друзьями
05. Пение Виолета Харченко
06. Пение Марьяна Станиславова
07. Пение Петя Белоусов