CHURCH SERVICE DETAILS

01. Пр Дима Каплун
02. Мол Пение “Говорят на свете”
03. Стих Кристина Голуда
04. Пение Юлиана и Эвелина
05. Пр Саша Продонов
06. Пение Иосиф и Маргарита
07. Стих Настя Вечирко
08. Пение Вадим Рябчук
09. Пр Виталя Вовченко
10. Мол Пение “Чрез туманы”
11. Стих Оксана Шикал
12. Пр Женя Белоусов