CHURCH SERVICE DETAILS

01. Пр Саша Каплун
02. Пение Хора
03. Пр Константин Иванов
04. Пение Хора
05. Стих Таня Стамати
06. Пр Николай Матев
07. Пение Хора
08. Пение Семья Пурчак
09. Пр Павел Рябчук