CHURCH SERVICE DETAILS

01. Пр Николай Матев
02. Общее пение
03. Пр Дима Пшиченко
04. Общее пение
05. Пр Роман Н. Турлак
06. Общее пение
07. Пр Иван Пилат