CHURCH SERVICE DETAILS

01. Пр Виктор Квачев
02. Пение Хора
03. Пение Эвелина и Виола Пшиченко
04. Пр Саша Пшиченко
05. Пение Хора
06. Пение Кристина Тимошкина
07. Пр Павел Семкин
08. Пение Хора
09. Пение Лиля Фендич (Portland OR)
10. Пр Саша Разумович